Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji 

1. OKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ

 • Firma Puregreen S.C. gwarantuje Klientom sprawne serwisowanie urządzeń Hurom, wykorzystywanych do celów niekomercyjnych, przez okres 2 lata na akcesoria oraz 10 lat na silnik. W przypadku zarejestrowania urządzenia Gwarancja wynosi 10 lat na całe urządzenie. 
 • W przypadku wykorzystania komercyjnego gwarancja ulega ograniczeniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Ograniczenie gwarancji dotyczy modelu Hurom HWS PRO oraz modeli należących do grupy HoReCa wyszczególnionych na stronie www.hurom.pl .
 • Długość okresu ochrony gwarancyjnej liczy się od daty sprzedaży widocznej na fakturze oraz karcie gwarancyjnej
 • Na zakupione/wymienione w ramach naprawy pogwarancyjnej części zamienne udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

2. DOSTAWA URZĄDZENIA DO SERWISU

 • Urządzenie jest objęte gwarancją Door to Door. 
 • Reklamowane urządzenie należy zgłosić poprzez formularz serwisowy znajdujący się na stronie www.hurompolska.pl w zakładce wsparcie, a następnie zgłoszenie serwisowe. Po wypełnieniu formularza, serwis skontaktuje się w celu odbioru urządzenia lub rozwiązania problemu. 

3. TERMIN NAPRAWY URZĄDZENIA

 • Wadliwe urządzenie będzie nieodpłatnie naprawione w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu Hurom Polska. 
 • W uzasadnionych przypadkach (np. konieczności importu części z zagranicy) sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy zgodnie z prawem konsumenta, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

4. OBOWIĄZKI NALEŻĄCE DO KLIENTA

 • Klient powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi.
 • Klient powinien dbać o czystość urządzenia gdyż zaschnięty sok może zalepiać mechanizmy i zwiększać tarcie, co może przyśpieszyć zużywanie się sprzętu.

5. WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW GWARANCJI

 • Gwarancja nie obejmuje ingerencji w urządzenia, w tym na jego samowolne modyfikowanie, naprawianie lub przeróbki
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wynikły z niewłaściwego użytkowania
 • Gwarancja nie obejmuje kiedy zamontowano komponenty innego producenta. 
 • Gwarancja nie obejmuje urządzeń wykorzystywanych do celów komercyjnych.
 • Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji wraz z naturalnym zużyciem elementów urządzenia. 
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, dostania się do środka płynów lub ciał obcych, wyładowań atmosferycznych i przepięć sieci zasilającej, klęsk żywiołowych, działań militarnych.
 • Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadkach: uszkodzenia plomb fabrycznych lub ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby niepowołane.
 • Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa w pełnej wysokości Klient.